Home / Vietnamese News & Stories / “Tuyệt chiêu” giúp bóp ví không bao giờ cạn

“Tuyệt chiêu” giúp bóp ví không bao giờ cạn

– Anh đang làm gì thế?

Chồng Na giật mình đáp:

– Không có gì, anh chỉ đang đánh cái ví thôi!

Na tròn mắt:

– Anh đánh ví làm gì chứ?

Chồng Na gãi đầu cười:

– Chả là cuối tháng nên cái ví của anh lép xẹp à. Anh đang thử đánh xem nó có sưng lên được tý nào không ấy mà! 

Health

About Michael Ton

Michael Ton
Hey there, I'm Michael Ton, founder and editor in chief here at HealthN.net. After a long time to overcome difficulty in Health, I decided to take control of my life and get into sharing. I'm on a mission to share my insider health tips with all of you ... Read more

Check Also

Truyện HOT ngày tết – Vợ lười vì chồng bận đi công tác

Một ngày nọ khi đến nhà cô bạn chơi, thấy quyển sách nằm lăn lóc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *